Envíos e Devolucións

Ao realizar un pedido, poñémonos en contacto no seguinte día laboral hábil para concretar a entrega e a forma de pago.

Normalmente podemos realizar as entregas nas 48 horas seguintes despois da realización do pedido.

Enviamos a través de varias axencias de transporte, en función do destino. Para algúns pedidos, na zona de Ferrolterra, podemos entregar nós mesmos.

As TARIFAS DE ENVÍO varían en función do lugar de entrega e dos produtos solicitados. Na maior parte dos casos van desde os 3€ ata os 12€, pero sempre é algo que especificamos despois de recibir o pedido concreto.

Os envíos pódense efectuar de luns a venres. Non podemos entregar en días festivos na localidade de destino.

No caso de incumplimiento dun prazo de entrega contractualmente pactado, a indemnización a abonar consistirá na devolución dos portes satisfechos polo cliente. Non se considerará incumplimiento do prazo de entrega as demoras na entrega causadas pola ausencia do destinatario, cambio del domicilio ou dirección descoñecidas, entregas fora de prazo no segundo intento de entrega, causas de forza maior ou caso fortuito, e outras non imputables á axencia de transporte. No caso de que o pedido sexa rexeitado polo destinatario ou que hxa ausencia do destinatario, Ecotenda78 non asume ningunha responsabilidade e resérvase o dereito a cobrar ao cliente o 100% do valor do pedido.

Será requisito necesario para proceder á entrega da mercancía a firma do pedido polo destinatario. En caso de negativa do destinatario a firmar o pedido, a axencia quedará eximida de toda responsabilidade.

Os prazos para efectuar a reclamación por danos na mercancía serán de 24 horas desde a entrega, se os danos no son apreciables exteriormente.

Política de devolucións

Se o produto recibido é incorrecto, atópase danado ou defectuoso

A nosa Política de Devolucións é moi sinxela: Cando recibas o teu pedido deberás inspeccionalo inmediatamente para verificar que o pedido é correcto, sempre antes de abrir e consumir os produtos.

Se recibiu un pedido incorrecto, ou se os produtos atópanse danados ou defectuosos, por favor acepta as nosas desculpas en primeiro lugar. Estes casos son moi pouco frecuentes, e tentaremos de solucionar o problema canto antes.

Para recibir o reembolso ou substitución de produtos, deberás devolver o pedido ou produto nas mesmas condicións nas que o recibiches, e dentro dos 14 días seguintes ao día no que o recibiches.

Dereitos do consumidor

A nosa Política de Devolucións non afecta os teus dereitos como consumidor.

Que facer para devolver un produto

Antes de nada, contacta connosco de maneira rápida e segura, mediante chamada telefónica ou vía e-mail, facilitando o teu número de pedido, o produto para devolver, e a razón pola cal se realiza esta devolución.

Confirmarémosche os pasos a seguir, pero como norma xeral, indicarémosche a dirección á cal terás que enviar o artigo en cuestión.

Por favor, empaqueta o artigo de maneira segura e inclúe dentro do paquete o teu número de pedido, nome e dirección completa. Inclúe tamén o recibo ou xustificante de envío cando nos devolvas o produto.

Esta política de devolución aplícase aos pedidos realizados directamente a través de www.ecotenda78.com. Se adquiriu un produto na tenda, por favor contacte coa tenda directamente para a súa devolución.

Custo de artigos devoltos

Por favor, só devolveremos os custos de envío daquelas devolucións por pedidos erróneos, así como de produtos que se atopen danados ou defectuosos.

Queixas e reclamacións

Se non estás satisfeito co método que aplicamos para xestionar a túa devolución ou substitución de calquera produto, por favor rogámosche aceptes as nosas desculpas.

Estaremos encantados de buscar solucións alternativas para resolver calquera incidente, agradecendo o contacto directo co noso equipo de Atención ao Cliente a través das seguintes vías:

Tel. 881 122 675

info@ecotenda78.com