1. Calidade

Os alimentos ecolóxicos prodúcense como sempre, naturalmente, con técnicas que garanten a súa calidade, proporcionando aos alimentos producidos deste xeito todas as cualidades organolépticas e nutricionais que lles son propias.

2. Saúde

Na produción dos alimentos ecolóxicos exclúese o uso, tanto na agricultura como na gandeiría, de produtos químicos de síntese como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc.

3. Cercanía, repercusión para o medio ambiente

O ecolóxico é reducir todo o posible a distancia que percorre un alimento, desde o seu lugar de produción ao seu lugar de consumo. Deste xeito, redúcese a pegada ecolóxica producida polo transporte de alimentos a grandes distancias.

4. Cercanía, repercusión no territorio

Consumindo alimentos ecolóxicos e locais posibilitas a viabilidade de proxectos de calidade e cercanos, no propio territorio. As producións de calidade, nas que se lles paga xustamente aos produtores/as ecolóxicas locais polo seu traballo, son a mellor vía para o desenvolvemento dun rural galego vivo.

5. Non conteñen transxénicos

Na agricultura e gandeiría ecolóxcas exclúese o uso de transxénicos. Deste xeito, os produtores/as dependen de si mesmos para a obtención das súas colleitas, e non dependemos, para asegurar a nosa autosuficiencia alimentaria, dos intereses das multinacionais agroquímicas.