Contactar por Whatsapp

Envíos e devolucións

A.-Tarifas de transporte

Tarifas de Transporte

B.- Envío do paquete

Os gastos de envío inclúen os gastos de manipulación e empaquetado, así como os gastos postais.

Importante: O Usuario acepta que nos produtos de horta que se comercializan nesta tenda on-line poden existir lixeiras diferencias entre o peso solicitado a través do sistema e o peso real que finalmente se entrega. Estas diferencias son difíciles de salvar, facendo inevitable a existencia de pequenos descuadres entre os importes que se poden abonar de forma telemática -por tarxeta ou transferencia- por parte del usuario e o valor real da factura final.

O Usuario acepta que, cando existan ditos descuadres, Ecotenda 78 transformará os saldos resultantes a favor do Usuario en descontos para compras futuras.