CRAEGA-Agricultura-Ecolóxica-GaliciaMenos superficie, pero medra o número de inscritos e tamén medra a facturación.

No informe publicado polo CRAEGA con data do 27 de marzo de 2015 explícase o que foi a evolución da Agricultura Ecolóxica galega no 2014.

Pódese consultar o informe na web do CRAEGA: Memoria de actividades do ano 2014

 

Publicamos algúns extractos:

  • Menos superficie:
A superficie inscrita pasa de 15.670,85 ha no ano 2013 a 15.233,10 ha no ano 2014, o que supón un decrecemento do -2,79 %. Por provincias, resultados dispares, en Lugo e Ourense, crece a superficie nun 1,72 % e 0,63 %, e as provincias de Pontevedra e A Coruña perden superficie respecto do ano anterior, un -7,81% e -31,39%. A superficie total certificada reduciuse nun -2,79%.
  • Número de inscritos:
O crecemento en número de inscritos nos rexistros e do 5,49%. O número de produtores medrou un 5,93% e o número de elaboradores, importadores e comercializadores medra nun 12,03%.
  • Volume de negocio
Neste ano 2014 temos un crecemento do 20,48 % de volume de ventas certificadas en ecolóxico.
En valor monetario, 5,3 millóns de euros. As principais producións atendendo o volume de negocio son os produtos lacteos, pensos e alimentación animal, carne e derivados, conservas de peixe, outro elaborados, ovos e derivados e produtos de recolleita silvestre.