Pesticidas presentes no 100% dos cereais de almorzo non-ecolóxicos estudiados pola ONG francesa Générations Futures.

Pesticidas no 100% dos cereias de almorzo non-ecolóxicos

A ONG francesa Générations-Futures ven de publicar un estudio do que sacan unhas conclusións espectaculares: Dunha mostra de 15 cereais non-ecolóxicos atoparon pesticidas en todos eles, no 100%.

Pola contra, na mostra incluiron outros 4 cereais ecolóxicos certificados nos que non atoparon ningún residuo.

A ONG alertou dos “cócteles químicos”, xa que ningún dos residuos atopados nas mostras non-ecolóxicas estaban presentes nunha cantidade que implicara risco para a saúde por separado, pero a variedade, nas 15 mostras non ecolóxicas estudiadas, era de 141 pesticidas distintos. A combinación de todos eles podería producir efectos non contrastados para a saúde dos consumidores, e sobre estas combinacións -cócteles- non existen estudios.

Ademáis, a ONG suliñou que dos 141 residuos atopados, 81 deles considéranse de risco para o sistema endocrino das persoas, afectando ao comportamento social e reproductivo, do mesmo xeito que diversos estudios teñen contrastado este tipo de alteracións en fauna salvaxe afectada pola contaminación química.