Os fraudes en Agricultura Ecolóxica implican un perxuizo para os produtores, elaboradores e comercializadores que apostaron por sistemas de produción beneficiosos para o medio ambiente e para a nosa saúde. Malia que nos últimos anos popularizáronse os alimentos ecolóxicos, existe aínda un gran descoñecemento con respecto a estos produtos que posibilita a existencia de fraudes no sector.

Os fraudes neste sector pódense producir por descoñecemento ou por afán ilícito de lucro.

Por descoñecemento é típico o caso do labrego/a que pensa que traballa en ecolóxico, pero é cada vez menos habitual porque o coñecemento do ecolóxico vaise extendendo. Xa empeza a ser ben sabido que quen queira ofrecer ao mercado uns produtos coa denominación de “ecolóxicos” vai ter que someterse a uns estrictos sistemas de control.

Pola contra, os intentos de engano por afán de lucro son moi habituais en toda a cadea, desde pequenos produtores en mercados locais ata os produtos que se venden en grandes superficies comerciais. Producir en ecolóxico -facer bos produtos- é un proceso máis complexo que producir con baixa calidade.

¿Que temos que saber, como consumidores, para que non nos estafen?

Os Produtos Ecolóxicos están regulados. É un Regulamento de ámbito europeo, no que se define o que é ecolóxico e o que non o é. Este Regulamento é aplicado en Galicia a través dun organismo de control que é o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA).

O CRAEGA dispón de técnicos que realizan unha labor de control: Van polas explotacións das persoas inscritas, facendo análises de terras e de produtos para detectar contaminacións por sustancias non permitidas. Os produtores inscritos reciben visitas de inspección periódicamente.

Os produtores ecolóxicos, para a comercialización do seu produto, deben acompañar o que venden dun volante de circulación, do que queda copia no local de venda ou na empresa transformadora que recibe o produto.

As empresas transformadoras tamén entran nos protocolos de control do CRAEGA.

Deste xeito, os produtos ecolóxicos contan cunha certificación que, no caso de produto fresco a granel consta no volante de circulación expedido polo produtor e/ou cunha etiqueta na caixa. O produto ecolóxico envasado leva as correspondentes etiquetas:

 

Nalgúns países da UE existen organismos certificadores privados que contan coa súa propia etiqueta.

Pódese ampliar información neste estupendo artigo (en catalá): https://etselquemenges.cat/especialista/ccpae/segells-ecologics

 

Algúns dos típicos Fraudes na Agricultura Eco

 

Falsas etiquetas

Existen un montón de etiquetas engañosas. Basta con facer unha búsqueda en Google para atopar imaxes que a todos nos resultan coñecidas.

O pasillo para os produtos parecidos

Típico de supermercado, que xuntan produtos dietéticos con algúns ecolóxicos, e meten así todo no mesmo saco. Os consumidores temos aquí que saber diferenciar ao mirar as etiquetas…

Un único ingrediente ecolóxico

É algo que sucede tanto en alimentación como en produtos de cosmética, cando un dos ingredientes que figuran aparece coa denominación de ecolóxico. Para que o sexa realmente non basta cun único ingrediente… É o organismo de control quen determina o que é ecolóxico e o que non o é, atendendo á normativa vixente.

Unha variante dase tamén en restaurantes que mezclan alimentos eco con outros que non o son.

Denominacións parecidas

Existen un gran número de palabras: Natural, bio, artesán, caseiro,… É un fraude que existe a todos os niveis, desde grandes superficies a mercados locais. Os alimentos ecolóxicos están en alza, polo que é goloso para moitos que queren beneficiarse indebidamente.

Nos restaurante empréganse denominacións como “slow food” ou “Km. 0“, que sendo indicacións moi positivas non significan que os produtos que se usan sexan ecolóxicos.

 

¿Que podemos facer?

Como consumidores podemos denunciar os usos indebidos do termo ecolóxico.

Podemos acudir aos corpos de Seguridade do Estado ou tamén ao CRAEGA.

Corpos de Seguridade do Estado: En febreiro do 2018 o Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicou a Estrategia apoyo 2018-2020 para a Agricultura Ecolóxica. A acción 2ª da 6ª liña estratéxica (páxina 29 do pdf enlazado ) especifica o establecemento dunha comunicación especial coas forzas de Seguridade do Estado para perseguir o uso indebido das mencións reservadas á Agricultura Ecolóxica.

CRAEGA: É función do Consello Regulador “velar polo correcto uso dos termos protexidos a través do R(CE) 834/2007, do 28 de xuño, en colaboración cos servizos de control da calidade da consellería competente en materia de agricultura. Para o exercicio desta función, os inspectores habilitados do Craega, debidamente acreditados, terán a consideración de axentes da autoridade, de acordo co establecido no artigo 54.1º da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega.” (Texto copiado do Regulamento de Funcionamento do CRAEGA).

Alimentos Ecolóxicos e Locais

Selecionados con criterios de
Cercanía e Calidade

Horta · Graneis · Envasados
Cosmética · Droguería